Įrangos išdavimas ir grąžinimas

  •  

    1. Įrangos perdavimas nuomininkui nuomos laikotarpio pradžioje įforminamas įrangos išdavimo aktu, o įrangos grąžinimas - įrangos grąžinimo aktu arba nuomininko specialia atžyma įrangos išdavimo akte.
    2. Prieš grąžinant įrangą privaloma ją išvalyti, sutvarkyti ir kt. Apie grąžinimą informuoti nuomotoją ir suderinti su juo tikslų grąžinimo laiką.
    3. Jeigu įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas padengtų visas valymo ar remonto išlaidas.