Įrangos nuomos laikotarpis

    • 1 val. - trumpiausias nuomos laikotarpis;
    • kai nuomos laikotarpis skaičiuojamas nuomos dienomis, tai pirmąją nuomos dieną įranga perduodama nuomininkui nuomos vietoje. Paskutinę nuomos dieną nuomininkas grąžina nuomojamą įrangą į nuomos vietą. Jeigu įranga grąžinama į nuomos vietą iki 9 valandos, praėjusi kalendorinė diena yra laikoma paskutine nuomos diena.