Nuomotojo teisės


  • Nuomotojas pasilieka teisę neišduoti įrangos nuomininkui, jeigu jis:

    • atsisako pateikti reikalingus dokumentus;
    • turi nepadengtų įsiskolinimų nuomotojui ar bet kuriam kitam ūkio subjektui;
    • nepateikia savo telefono numerio, gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;
    • atsisako iš anksto sumokėti nuomos mokestį ir nustatyto dydžio užstatą už nuomojamą įrangą.